WGC De Link

Wijkgezondheidscentrum

Voor wat kan je terecht in het wijkgezondheidscentrum en wat is dat nu juist?

In een wijkgezondheidscentrum werken verschillende zorgverleners zoals huisartsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers onder één dak samen.

Met het wijkgezondheidscentrum willen de gemeenten Zwijndrecht en Beveren een antwoord bieden op het tekort aan huisartsen en de drempel verlagen om naar de huisarts te gaan.

Voor wie?

Een WGC vindt dat iedereen recht heeft op gezondheidszorg. Daarom zetten we ons in om deze zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit betekent in de eerste plaats dat elke inwoner uit Groot-Beveren en Zwijndrecht welkom is in een WGC. De vaste woonplaats (al dan niet het domicilieadres) is de enige voorwaarde om patiënt te kunnen worden.

Vooral armere gezinnen stellen een doktersbezoek te lang uit en dan is het vaak al te laat. Preventief werken is dus een groot voordeel van het wijkgezondheidscentrum.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid is iets minder via het openbaar vervoer maar er is wel voldoende parking. De inwoner die hier niet op eigen kracht geraakt, kan een beroep doen op de buurtbus en op ‘vervoer in je buurt’ (VIB).

Adres

Pareinlaan 1
9120 Beveren