Juridische hulp

Juridische hulp

Wat zijn mijn rechten en hoe pak ik het aan? Eerste hulp bij juridische vragen.

Een jurist van het OCMW geeft informatie en advies over de juridische gevolgen van de problemen waarmee je kampt. Hij/zij kan jouw dossier ook samen met jou opvolgen en je begeleiden bij moeilijke procedures. De juristen werken voor de dienst rechtshulp van het OCMW.

Uitzonderingen

Iemand vertegenwoordigen voor de rechtbank kunnen we niet.

Contact welzijnsbalie

Binnenplein 1
2070 Zwijndrecht

0800 99 604

welzijn@zwijndrecht.be