Groeipakket

Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt een Groeipakket. Dat is de nieuwe naam voor de Kinderbijslag.

Het Groeipakket bestaat uit gezinsbijslagen en andere financiële tegemoetkomingen om gezinnen te ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen. Het is een pakket op maat van elk kind in elk gezin. Het bedrag dat je krijgt, hangt dus af van jouw situatie.

Hoe vraag je het Groeipakket aan?

Er zijn vijf Vlaamse uitbetalers: FONS (publieke uitbetaler), Infino, Kidslife Vlaanderen, MyFamily en Parentia.
Zij zorgen ervoor dat gezinnen hun Groeipakket tijdig en correct ontvangen.

Meer informatie bij de verschillende uitbetalers of www.groeipakket.be.

Heb je bijkomende vragen? Neem dan contact op met het Infopunt Huis van het Kind (0800 99 604 of huisvanhetkind@zwijndrecht.be).