Gezinsbegeleiding aan huis 0 - 3 jaar

Het gratis basisaanbod van Kind& Gezin is er voor elk gezin.

Het bestaat uit een combinatie van huisbezoeken en basisconsulten. Een huisbezoek is het ideale moment om je vragen en ervaringen rustig te bespreken. Voor de opvolging van je kind bieden we een aantal basisconsulten aan op het consultatiebureau en dit tot je kindje naar school gaat. De momenten zijn zo gepland dat ze aansluiten bij belangrijke veranderingen in de ontwikkeling van je kind en/of bij de aangewezen leeftijden voor vaccinaties. Toch kan Kind& Gezin meer voor je betekenen dan enkel deze consultaties. In Zwijndrecht is er ook een Gezinsondersteuner, psycho-pedagoog en een sociaal werker aan het werk.

Gezinsondersteuner

Een gezinsondersteuner komt in beeld wanneer er meerdere vragen zijn of als ouders het overzicht kwijt zijn. De gezinsondersteuner zal ook proberen om een duidelijk beeld te krijgen over alle hulpverlening die er al is in een gezin en het gezin bijstaan en/of kijken wat er misloopt.

Psycho-pedagoog

Een psycho-pedagoog wordt erbij gehaald als er opvoedkundige vragen of zorgen zijn rond de psychologische toestand van de ouders of het kindje. Voorbeelden hiervan zijn: postpartumdepressie, vragen rond hechting bij echtscheiding en opvoedingstips rond slapen, eten, zindelijkheid, peuterpuberteit, ...

Sociaal werker

Een sociaal werker is er om ouders wegwijs te maken in het hulpverleningslandschap en om mensen te informeren over hun rechten en helpen ze die te bekomen. Voorbeelden: welke organisaties bestaan er, uitleg geven en stappen zetten rond OCMW, groeipakket, mutualiteit, verblijfspapieren, kinderopvang, ...

Zij streven allemaal naar ouders te versterken in hun ouderschap zodat een kindje in zo goed mogelijke omstandigheden kan opgroeien met zo veel mogelijk kansen.

Meer info

Kind& Gezin lijn: 078 150 100

http://www.kindengezin.be