Gemeente Zwijndrecht

Geboorteaangifte

Wanneer en hoe geef je de geboorte van je kind aan? Lees er hier meer over!

Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van jouw kind, niet de woonplaats. Dit moet bij elke geboorte gebeuren, ten laatste vijftien dagen na de bevalling.

Hoe aanvragen ?

De aangifte gebeurt door de moeder, de vader/meemoeder of beiden samen. De vader of meemoeder kan het kind enkel aangeven:

  • als hij of zij gehuwd is met de moeder
  • als hij of zij voor de geboorte het kind erkend heeft. Als de vader of meemoeder het kind nog niet heeft erkend, dan kan dit nog tijdens de aangifte. In dat geval moeten de moeder en de vader of meemoeder samen aanwezig zijn.

Na de dag van de bevalling heb je vijftien kalenderdagen om de geboorte aan te geven. Als de vijftiende dag na de bevalling een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is dan heb je nog tijd tot de eerstvolgende werkdag.

Je geeft jouw kind bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar het kind geboren is. In sommige gemeenten is het ook mogelijk om de geboorteaangifte van jouw kind in de kraamkliniek te doen. Je moet hiervoor een afspraak maken.

Heb je niet de Belgische nationaliteit, dan vraag je best informatie bij de dienst ‘leven’ van het gemeentebestuur Zwijndrecht.

Bij de aangifte ontvang je een aantal geboortebewijzen. Verlies deze documenten niet, want je kan hiermee:

  • de kinderbijslag aanvragen
  • je kind als persoon ten laste laten inschrijven bij uw ziekenfonds.

Kostprijs

Het aangeven van een geboorte is gratis.

Wat meebrengen?

Voor de aangifte neem je volgende documenten mee:

  • je identiteitskaart
  • het medisch geboorteattest van de geneesheer of de vroedvrouw
  • het trouwboekje als je gehuwd bent met de moeder of de akte van erkenning als je het kind voor de geboorte erkend hebt
  • het formulier keuze familienaam