Financiële hulp OCMW

Financiële tussenkomst

Neemt de rekening van de kinderopvang een te grote hap uit je budget?

Is het moeilijk om de schoolfactuur te betalen? Is het slikken wanneer je het lidgeld van de sportclub moet betalen?
Misschien kom je in aanmerking voor een tussenkomst van het fonds ter bestrijding van kinderarmoede. Deze subsidies kunnen gebruikt worden voor betaling van schoolfacturen, lidgeld van een sportclub, lidgeld van een jeugdbeweging, kosten voor logopedie, kosten voor kinderopvang enz… Het OCMW onderzoekt of je in aanmerking komt voor extra financiële ondersteuning.

Informeer je zeker ook bij je ziekenfonds. Vaak voorzien zij ook in tussenkomsten voor sport, opvang, logopedie, soms zelfs schoolreizen en andere zaken.

Voorwaarden

  • Je woont in de gemeente
  • Je hebt een beperkt inkomen

Hoe aanvragen?

De maatschappelijk werker van het OCMW zal jouw sociale en financiële situatie onderzoeken.

Contact welzijnsbalie

Binnenplein 1
2070 Zwijndrecht

0800 99 604

welzijn@zwijndrecht.be